[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Även AftonbladetHej!

On Wed, Apr 06, 2022 at 09:26:00PM +0200, Mikael Odhage wrote:

> Fick det här tipset av Jon-Arvid:
> https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dApM9/varfor-ar-inte-fler-upprorda-over-bank-id

Tack för tips!

Cervenka är en av få relevanta röster som kommer igenom i media i
bank- och penningfrågor. Han har t.o.m. skrivit mycket progressivt i
Dagens Industri. Intressant att han också visar insikt i e-ID-frågan.

Hur kunde eleg-projektet kunna plocka upp journalistikspåret bättre?

Hälsningar, Gustav


-- 
  Gustav Eek
  +46 (0) 709-58 85 93
  +34 603-37 40 96
  gustav@xxxxxxxxxxx

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature