[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Bygga router med en PC och FreeBSDLinus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> writes:

 Bägge korten (med två portar var) identifieras som "Intel(R) PRO/1000
 Legacy Network Connection 1.0.3". Enligt pciconf så är de två "on board"
 av typen 82541EI och instickskortet 82546EB.
 
Jag tror 82541EI är bra. (Därmed inte sagt att 82546EB är dålig eller
sämre, jag har inte bra koll på alla varianter.)

Några som har utrett detta är bifrostfolket, t ex Olof Hagsand.

 Den övervägande största mängden trafik tar vi in och ut på samma kort,
 olika VLAN. Jag undrar om det är icke-optimalt. Vi har en ledig port på
 instickskortet som man skulle kunna flytta vårt eget nät till. Det
 kostar dock en port i switchen, vilket är en bristvara f.n.
 
Vet inte om VLAN kostar.

Eget interface för skötsel anske är en poäng just för att alltid komma
in, även vid extrem last?

Men är problem vid 100 kilopaket/s konstigt? Hur stora är paketen? Jag
antar att en stor andel är contents, och därför nära MTU. Antar man att
alla är MTU-stora och MTU=1500 så blir det 1.2 Gb/s som är ganska mycket
på ett Gb-snöre... Är det inte contents som dominerar kanske CPUerna är
lastade av RSA-räkningar och därför obenägna att hämta paket från
nätverkskortet?

En annan sak: jag tror Intelkorten vill ha custom-kernel för polling.
Man kan också vilja sätta HZ=1000 även med storbuffriga nätverkskort.
(Detta kan ha blivit inaktuellt med senare FreeBSD-kernel.)

options DEVICE_POLLING
options HZ=1000

-- 
Torbjörn