[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Sista utrop för EDRi"JOSEFSSON Erik" <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
Thu, 29 Mar 2012 22:52:21 +0200:

| 	Vi skulle verkligen vilja vara aktiva inom EDRi. De vill gärna ha oss
| 	med. Vi skulle behöva någon som 
| 	
| 	1. Skriver ihop en ansökan
| 
| 
| Hur långt är detta kommet?

Patrik är den som vet bäst.


| 	2. Åker till Amsterdam nästa helg och deltar på EDRi's "general
| 	   assembly"
| 
| 
| Anmäler mig härmed.

Sweet!