[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] behövs logga?Jamen den var ju lite mer happy :-)

Dom där papprena som skulle komplettera EDRi-medlemskapet, finns dom på wikin eller var det nåt som skulle göras klart under dan?

//Erik


On 03/30/2012 08:59 AM, Martin Millnert wrote:
Någon har ju skapat en simpel AK-Hatt-inspirerad logga på twitterkontot också:
/M

On Mar 30, 2012, at 6:40, "JOSEFSSON Erik" <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

Det blev ett halvcirkel-D med FRI i till morgonkaffet:
http://erikjosefsson.eu/sites/default/files/dfri.png
Typsnittet är Yanone Kaffeesatz (snott från DFD).

//Erik


--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776


--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature