[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI nu medlemmar i EDRiHej listan!

I helgen var Erik Josefsson i Amsterdam och förde DFRI:s talan på EDRi:s
årsmöte. Vi blev antagna som medlem med siffrorna 14 av 14. Tack Erik!

I en annan omröstning [1] på söndagen så röstade vi JA på förslaget
"EDRi Governance - Membership" som har att göra med hur olika roller är
definierade. I övrigt röstade vi AVSTÅR.

Jag har läst igenom förslaget och är lite fascinerad. Man skall alltså
bygga ut EDRi till att ha 5-6 avlönade på ett Bryssel-kontor med en
budget på 6 MSEK/år 2012-13 och dubbla den på fem års sikt. Det hela ser
ambitiöst och genomarbetat ut. Vad jag förstår så skall man ta in den
stora sudden pengar genom stiftelser, för mig oklart vilka.

Medlemskapet kommer att kosta DFRI 100 euro per år.

DFRI skall närmast bidra med omvärldsbevakning ur ett Svenskt
perspektiv. Erik J samlar ihop material så skicka förslag på texter,
nyheter och länkar till honom eller bara hit till listan. Först ut
skulle en kortare text om den svenska implementationen av
datalagringsdirektivet vara fint att kunna bidra med.
 

Slutligen, ett lästips: Senaste EDRi-grammet http://edri.org/edrigram/number10.6


[1] 

Attachment: pdfmrCpv8Ozb1.pdf
Description: Adobe PDF document