[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] "Den Svenska regeringen och ACTA"Hej Erik 

Tack för bra tillägg. 
På bloggen behöver kommentarer modereras, och jag är inte alltid så snabb på detta. 
Nu bör den emellertid vara igenomsläppt. 

:)
Staffan


Staffan Jonson, Senior Policy Adviser .SE
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Telefon: 08 - 452 35 74
Mobil: 073 - 317 39 67

Postadress: Box 7399, 103 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Ringvägen 100, Hus A1, 9 tr, Stockholm


3 jun 2012 kl. 21:26 skrev JOSEFSSON Erik:

Halloj,

Intressant .SE artikel om ACTA:
Den Svenska regeringen och ACTA
https://www.iis.se/blogg/styrningen-av-internet/den-svenska-regeringen-och-acta
Den kommenterar EDRi-artikeln:
ACTA: European Commission negotiation failures
http://www.edri.org/ACTAfailures
Det står att EDRi tolkar de släppta/läckta(?) dokumenten som att Sverige varit kluven i ACTA-förhandlingarna. Staffan Jonson skriver:
EDRI ger en kritisk bild av den svenska hanteringen av ACTA. Om EDRIs tolkning stämmer, har alltså förra IT-ministern hos sin amerikanska kollega argumenterat för ökad öppenhet och offentlig insyn i vad ACTA-avtalet faktiskt skulle komma att innebära. Samtidigt tycks det svenska ordförandeskapet i EU argumenterat för motsatsen, dvs. att så lite som möjligt av avtalens innebörd skulle få läcka ut.

Så har vi det här med källkritiken. Vid en läsning av EDRIs källor väcks misstanken att beskrivningen av svenskt agerande baseras på ett missförstånd. Sverige förkortas vanligtvis SE, men i det EU-dokument EDRI hänvisar till benämns Sverige SW. Efter kontakt med EDRI bleknar emellertid hypotesen om missförstånd. EDRI vidhåller på direkt fråga att SW i dokumenten betyder Sverige, något som bara de deltagande i mötet kan vara säkra på.
Textavsnittet som diskuteras är markerat med grått överst på sidan 2 i det länkade dokumentet. Kanske kan kommentera lite på listan (bloggen verkar stängd):
Dels så brukar Spanien heta ES (?ES? listas i sammanfattningen som ett av de 11 deltagande länderna) och inte ?SP?, och dels så övertog Spanien ordförandeskapet efter Sverige. Därför tycker jag att det framgår av sammanhanget att ?the PRES and SP (future PRES)? i första meningen rimligtvis inte kan betyda något annat än ?SW and SP? i andra meningen.

Schweiz skulle kunna vara en kandidat till ?SW?, men dels brukar landet förkortas CH och dels kan rimligtvis inte Schweiz ha nån åsikt om vad som ska sägas eller inte på art. 133-gruppens möten.

Har svårt att se hur SW skulle kunna vara nåt annat land är Sverige i detta dokument.
Det som är extra kontroversiellt är att det står att Sverige inte ville ha en "oral debriefing of this round at 133 to avoid giving UK and IT the chance to raise the matter". Jag tror att det som var kärnfrågan för UK och IT handlar om vem som har kompetens att förhandla straffrätt. Jag tror inte att UK och IT ville ha mindre och mildare straffrättsliga åtgärder på internet än vad Sverige ville ha vid den tidpunkten. Jag tror snarare att dom ville ha hårdare tag, och jag tror att för att kunna ta i med hårdhandskarna så ville dom diskutera i art 133-gruppen hur man skulle kunna få ett nytt mandat från Rådet.

Sverige stoppade det, men sabbade samtidigt transparensen.

Så jag är lite kluven till SW-bashingen som EDRi uttrycker den.

Och så en förklaring till vad "133" betyder. Det heter tydligen inte 133-gruppen, utan "Artikel 133-kommittén":
EG-fördragets artikel 133 stadgar att kommissionen ska lägga fram förslag för rådet om hur den gemensamma handelspolitiken ska genomföras. Kommissionen ska enligt artikeln föra handelsförhandlingar i samråd med en särskild kommitté, 133-kommittén, som utsetts av rådet för att biträda kommissionen i denna uppgift.
I 133-kommittén behandlas frågor som handelsförbindelser med tredje land samt EU:s agerande i Världshandelsorganisationen, WTO, och i andra multilaterala handelssammanhang.
133-kommittén sammanträder normalt varje fredag i Bryssel.
Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet
http://www.regeringen.se/sb/d/6712/a/50337
Men, för att komplicera det hela, artikel 133 är nu i lissabonfördraget artikel 207:
http://euwiki.org/TFEU#Article_207
och ni som har lusläst MEP David Martins rapport vet att det står:
? med beaktande av artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket led b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0027/2012),
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-486.174+02+DOC+PDF+V0//SV&language=SV
Law is spagetti code :-)


Alltså, summa summarum, det var den lagliga grunden för straffrätt i ACTA som Sverige inte ville att EN och IT skulle få prata om.

Och det är en gammal het potatis som inte kommer att svalna på många många år...

//Erik


--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776