[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Debatt om övervakningskamerorHej!

Från en annan lista får jag tips om följande debattartiklar.

Säkehetschef på Jernhusen (äger många järnvägsstationer) tycker att
reglerna för s.k. säkerhetskameror skall sättas "för de som agerar
ohederligt -- inte för oss som har ett hederligt syfte!":

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sakerhetskameror-ar-inget-integritetshot_7237937.svd

Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm tycker att Jernhusen är
intellektuellt ohederliga som påstår dels att det inte är
integritetskränkande med kameraövervakning och dels att vi skulle bli
säkrare med fler kameror:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-oss-slippa-mer-kameraovervakning_7244765.svd