[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Ang pågående maktcentralisation över InternetHej,

jag och Patrik Wallström ska hålla i en Flash på kommande
EuroDIG-konferns nästa vecka i Stockholm, och prata om grundläggande
krav för en säker internetrouting, med utgångsläget att bevara det som
är bra med den distribuerade internetarkitekturen.

Detta är någonting en samling intressenter inte har som primära mål när
de har tagit fram RPKI.  Vissa har motsatsen som sitt primära mål, dvs
att centralisera makt och kontroll, medan andra har det som sekundärmål,
och ett fåtal intressenter har det som en "olycklig bieffekt vi inte tar
hänsyn till".

Milton Mueller vid The Internet Governance Project har gjort en mycket
bra genomgång av detta som jag tycker det vore angeläget att de som är
intresserade i ämnet läser:
http://internetgovernance.org/pdf/RPKI-VilniusIGPfinal.pdf

Vänligen,
Martin