[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] .SE:s svar på PTS remiss om lagring av trafikdataHalloj!

På tisdag 11 september ställs en rad muntliga frågor i parlamentet till kommissionen om trafikdatalagring:
Revision of the current data retention framework
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20120911&secondRef=SIT&language=EN#D-15
Kan kanske vara av intresse. Jag antar att Malmström kommer att vara den kommissionär som svarar (muntligt) på dem.

Om ni som inte använder majoritetsbrowsern har problem att se frågestunden på webben,
http://www.europarl.europa.eu/sed/video.do
vänligen dokumentera detta nogsamt och klaga sedan hos er MEP. Sätt gärna epfsug@xxxxxxxxx i cc.
 
mvh

//Erik


21:00 - 23:00   Debates       speaking time
15
  point Revision of the current data retention framework
Oral questions - [2012/2691(RSP)]
         
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck (O-000124/2012 - B7-0355/2012)
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
Commission
Revision of the current data retention framework
         
Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter, Christian Engström (O-000125/2012 - B7-0356/2012)
Group of the Greens/European Free Alliance
Commission
Revision of the current data retention framework
         
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Dimitrios Droutsas (O-000126/2012 - B7-0357/2012)
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
Commission
Revision of the current data retention framework
         
Cornelia Ernst (O-000128/2012 - B7-0358/2012)
Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left
Commission
Revision of the current data retention frameworkOn 31/08/12 09:22, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
https://www.iis.se/docs/20120828-remissvar-trafikdatalagring-SE.pdf

Mvh,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
 
Adress: Ringvägen 100
Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx
Twitter: @amelsec
Webbplats: http://www.iis.se--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776