[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] pengar att sökaHej listan!

Vi har ju en del projektidéer som vi vill genomföra på olika sätt. Hela listan finns här, och det är fritt att fylla på själv med egna idéer.[1]

NLnet Foundation har en massa utlysningar per år för att genomföra en del av sådana här projekt. Nästa deadline för att söka är 1:a december.[2]

NLnet har vidare en speciell DNS-fond för säkerhet i DNS.[3]

Vi i styrelsen bistår gärna med hjälp till den medlem som är intresserad av att söka pengar och genomföra något projekt som ligger i linje föreningens intressen. Så skriv gärna till oss eller denna lista med förslag. Vi vill mer än gärna engagera våra medlemmar.

[1] https://dfri.se/ideer/
[2] http://www.nlnet.nl/news/2012/20121201-call-en.html
[3] http://www.nlnet.nl/dnssec/

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail