[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] FORES releasemingelDen 26:e november (på måndag) anordnar FORES ett releasemingel för deras bok "Integritet i en digital värld" som ges ut inom deras programarbete "digitala fri- och rättigheter". Kl 18 på Bellmansgatan 10 (vid Slussen/Mariatorget). Osäker på om jag själv ska dit, men eftersom ämnet är högst relevant för DFRI vore det ju väldigt bra om det blev lite DFRI-uppslutning där.

http://fores.se/digitala-rattigheter/releasemingel-26-november-integritet-i-en-digital-vrld/

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail