[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] The European Banking FederationEDRis ändringsförslag hittar ni här: http://protectmydata.eu/

On 11/27/12 08:58, Erik Josefsson wrote:
Hej,

Ville bara visa hur det går till. Jag har just fått ett mail från The European Banking Federation. Det innehöll följande pdf:

http://erikjosefsson.eu/sites/default/files/D2153B-2012-EBF_position_on_JURI_draft_opinion_on_EC_Proposal_for_a_Regulation_on_Data_Protection.pdf

Om ni skrollar ner till tabellen på sidan 4 ser ni kolumnen "EBF proposed amendment" till höger.

Det som kommer att hända nu är att några assistenter eller handläggare kommer att copypejsta texten i EBFs kolumn och klistra in i AT4AM. Sen tejblar en MEP ändringsförslagen antingen i eget namn eller å sin politiska grupps vägnar (t ex ALDE). Sen kommer JURI att rösta om EBFs ändringförslag.

That's it.

//Erik