[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Halvtomt dokument "Hemlig teleavlyssning [...]"?Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> writes:

  Är det någon mer som har problem att läsa sidorna 9-25 i "Hemlig
  teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning"
  länkad från http://regeringen.se/sb/d/108/a/205806 ?
  
De sidorna är tomma, grävde lite i pdf-filen och texten finns inte där.

Det står säkert något som vi i allmänheten inte ska veta på de sidorna,
för vår egen skull.

-- 
Torbjörn