[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: Internetfonden öppen för nya ansökningarHej Hanna!

Ansök om 'apt-get install at4am' :-)

Koden är på väg!

Skrolla till 5m502s:  http://www.youtube.com/watch?v=QZDyFHfQlWA

Vill vi ha bra lagar måste vi nog öppna upp lagstiftningsprocessen litegrann. Bra appar som kör öppna standarder kan hjälpa, typ.

Det är ju inte säkert att bankväsendet stiftar dom bästa banklagarna:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/am/917/917991/917991en.pdf
http://erikjosefsson.eu/sites/default/files/D2153B-2012-EBF_position_on_JURI_draft_opinion_on_EC_Proposal_for_a_Regulation_on_Data_Protection.pdf
Jag tror bestämt att MEPen Morten Løkkegaard har copypejstat alla ändringsförslag som EUROPEAN BANKING FEDERATION (EBF) har föreslagit.

//Erik


On 01/10/13 20:41, Hanna Larsson wrote:
Så var det dags att ansöka till Internetfonden igen... Några förslag på vad vi ska ansöka om den här gången?

Hälsningar
Hanna

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: Internetfonden öppen för nya ansökningar
Datum: 10.01.2013 15:41
Avsändare: ".SE | Internetfonden" <ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Mottagare: hanna@xxxxxxxxx
Svar till: ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxxInternetfonden öppen för nya ansökningar
- ansök före kl 12.00 11 februari!

Nu börjar det dra ihop sig igen - Internetfonden PPNAR FR NYA
ANSKNINGAR OCH DIN ANSKAN SKA LMNAS IN SENAST MNDAGEN DEN 11 FEBRUARI,
KLOCKAN 12.00.

Internetfonden välkomnar olika sorters projekt som syftar till att
utveckla Internet att söka finansiering. Vi välkomnar särskilt
tekniska projekt, kvinnliga utvecklare och det är sista chansen att
inom ramen för kampanjen Digidel 2013 [1] att ansöka om medel för
ökad digital delaktighet.

Många tidigare Digidel-projekt har handlat om ett allmänt lärande om
Internet och sällan varit relaterade till områden som arbetsliv eller
hälsa och omsorg. Vi ser därför gärna ansökningar som fokuserar på
att öka människors anställbarhet och möjligheter att dra nytta av
omsorgen och ta ansvar för sin egen hälsa. Läs mer om det här [2].

I dag skickade vi ut ett pressmeddelande [3] med information om vilka
projekt som beviljades finansiering i höstens ansökningsomgång.
Totalt blev det 14 projekt av 90 ansökningar som nu får dela på 2,3
miljoner kronor. Och här är de elva projekt [4]som fick
projektfinansiering via Internetfondens särskilda utlysning för ökad
digital delaktighet.

Din ansökan till Internetfonden lämnas in via vår ansökningsportal
[5]. Missa inte att fylla i information under samtliga flikar i
portalen.

www.internetfonden.se [6] hittar du information om krav, kriterier
och hur man ansöker. En väl genomarbetad ansökan är det första
steget mot finansiering av ditt projekt. Läs gärna våra tio
värdefulla tips [7] på hur du skriver en bra ansökan.

Har du frågor, hör gärna av dig till Internetfonden, ring Pernilla
Rydmark på 08-452 35 71.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Internetfonden
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
E-post: ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxx
Webbplats: http://www.iis.se | http://www.internetfonden.se

Internetfonden finansierar fristående projekt som syftar till att
utveckla Internet

iis.se [8] Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 internetfonden.se [9] Konferensens hemsida          [10]

Du har fått detta mejl eftersom du visat intresse för Internetfonden,
vill du avprenumerera gör det här [11].Links:
------
[1] http://www.digidel2013.se
[2] http://www.digidel.se/just-nu/idag-utlyser-internetfonden-4-miljoner-kronor-for-nytankande-projekt-for-digital-delaktighet/
[3] https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetfonden-delar-ut-miljoner
[4] https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetfonden-finansierar-projekt-for-att-oka-den-digitala-delaktigheten/
[5] https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/ansokningssystemet
[6] http://www.internetfonden.se
[7] http://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/tio-tips-for-en-bra-ansokan
[8] http://iis.se
[9] http://internetdagarna.se
[10] http://iis.se
[11] http://crm.iis.se/unsubscribe.php?M=2239490&C=d8e4258b0cb7de7201658efa033242af&L=187&N=626