[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: Internetfonden öppen för nya ansökningarVi diskuterade det tidigare, men enligt Pawal skulle det inte vara några problem. Internetfonden har inte heller motiverat tidigare avslag med att det skulle vara jäv. Men vi borde kolla upp det igen... Jag tycker det du skriver verkar rimligt.

Hanna

11.01.2013 08:05 skrev Hasse Nilsson:
DFRI kan inte beviljas medel ur fonden eftersom Patrik sitter i
styrelsen. Det faller under jäv och Internetfonden har tydliga regler
när det gäller det.
Av samma skäl kan jag inte få en ansökan godkänd eftersom jag är
gift med en anställd på .SE.

/Mvh
/Hasse

 Mr. Hans Erik Nilsson | Voice: +46 73 6636331
| Standard disclaimer file active | "There are many futures and only
one status quo" - Brian Eno

10 jan 2013 kl. 20.41 skrev Hanna Larsson:

Så var det dags att ansöka till Internetfonden igen... Några
förslag på vad vi ska ansöka om den här gången?

Hälsningar
Hanna

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: Internetfonden öppen för nya ansökningar
Datum: 10.01.2013 15:41
Avsändare: ".SE | Internetfonden" <ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxx [1]>
Mottagare: hanna@xxxxxxxxx [2]
Svar till: ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxx [3]

Internetfonden öppen för nya ansökningar
- ansök före kl 12.00 11 februari!

Nu börjar det dra ihop sig igen - Internetfonden PPNAR FR NYA
ANSKNINGAR OCH DIN ANSKAN SKA LMNAS IN SENAST MNDAGEN DEN 11
FEBRUARI,
KLOCKAN 12.00.

Internetfonden välkomnar olika sorters projekt som syftar till att
utveckla Internet att söka finansiering. Vi välkomnar särskilt
tekniska projekt, kvinnliga utvecklare och det är sista chansen att
inom ramen för kampanjen Digidel 2013 [1] att ansöka om medel för
ökad digital delaktighet.

Många tidigare Digidel-projekt har handlat om ett allmänt lärande
om
Internet och sällan varit relaterade till områden som arbetsliv
eller
hälsa och omsorg. Vi ser därför gärna ansökningar som fokuserar
på
att öka människors anställbarhet och möjligheter att dra nytta
av
omsorgen och ta ansvar för sin egen hälsa. Läs mer om det här
[2].

I dag skickade vi ut ett pressmeddelande [3] med information om
vilka
projekt som beviljades finansiering i höstens ansökningsomgång.
Totalt blev det 14 projekt av 90 ansökningar som nu får dela på
2,3
miljoner kronor. Och här är de elva projekt [4]som fick
projektfinansiering via Internetfondens särskilda utlysning för
ökad
digital delaktighet.

Din ansökan till Internetfonden lämnas in via vår
ansökningsportal
[5]. Missa inte att fylla i information under samtliga flikar i
portalen.

På www.internetfonden.se [4] [6] hittar du information om krav,
kriterier
och hur man ansöker. En väl genomarbetad ansökan är det första
steget mot finansiering av ditt projekt. Läs gärna våra tio
värdefulla tips [7] på hur du skriver en bra ansökan.

Har du frågor, hör gärna av dig till Internetfonden, ring
Pernilla
Rydmark på 08-452 35 71.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Internetfonden
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
E-post: ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxx [5]
Webbplats: http://www.iis.se [6] | http://www.internetfonden.se [7]

Internetfonden finansierar fristående projekt som syftar till att
utveckla Internet

iis.se [8] [8] Stiftelsen för Internetinfrastruktur
internetfonden.se [9] [9] Konferensens hemsida [10]

Du har fått detta mejl eftersom du visat intresse för
Internetfonden,
vill du avprenumerera gör det här [11].

Links:
------
[1] http://www.digidel2013.se [10]
[2]


http://www.digidel.se/just-nu/idag-utlyser-internetfonden-4-miljoner-kronor-for-nytankande-projekt-for-digital-delaktighet/
[11]
[3]


https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetfonden-delar-ut-miljoner
[12]
[4]


https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetfonden-finansierar-projekt-for-att-oka-den-digitala-delaktigheten/
[13]
[5]


https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/ansokningssystemet
[14]
[6] http://www.internetfonden.se [15]
[7]


http://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/tio-tips-for-en-bra-ansokan
[16]
[8] http://iis.se [17]
[9] http://internetdagarna.se [18]
[10] http://iis.se [19]
[11]


http://crm.iis.se/unsubscribe.php?M=2239490&C=d8e4258b0cb7de7201658efa033242af&L=187&N=626
[20]


<ae3ae48cd9c4a50330b5e548ceefbc00.jpeg><4c22a707fba84032b4fe4fc674fc66f7.jpeg><8c027dfb11334023473dbba063f9da36.gif>Links:
------
[1] mailto:ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] mailto:hanna@xxxxxxxxx
[3] mailto:ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] http://www.internetfonden.se
[5] mailto:ansokan@xxxxxxxxxxxxxxxxx
[6] http://www.iis.se
[7] http://www.internetfonden.se
[8] http://iis.se
[9] http://internetfonden.se
[10] http://www.digidel2013.se
[11]

http://www.digidel.se/just-nu/idag-utlyser-internetfonden-4-miljoner-kronor-for-nytankande-projekt-for-digital-delaktighet/
[12]

https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetfonden-delar-ut-miljoner
[13]

https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetfonden-finansierar-projekt-for-att-oka-den-digitala-delaktigheten/
[14] https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/ansokningssystemet
[15] http://www.internetfonden.se
[16]

http://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/tio-tips-for-en-bra-ansokan
[17] http://iis.se
[18] http://internetdagarna.se
[19] http://iis.se
[20]

http://crm.iis.se/unsubscribe.php?M=2239490&amp;C=d8e4258b0cb7de7201658efa033242af&amp;L=187&amp;N=626