[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] CryptoParty Stockholm lör 16 febHej!

CryptoParty Stockholm: https://cryptoparty.org/wiki/Stockholm

Poster att sätta upp på jobbet, skolan, utanför ICA och Konsum eller
annorstädes: http://www.4zm.org/files/2013/cryptopartyposter.png

Välkommen!