[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] kakverkErik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 22 Mar 2013 07:35:24 +0100:

|   "If the practice of brands pseudonymising data was approved, it
|   would see *the creation of a new category of data* that would store
|   cookies and IP addresses so that individuals could be assigned the
|   same pseudonym across various devices. The information could then be
|   grouped together for analysis without putting personal data at risk."
|   http://www.marketingweek.co.uk/news/government-mulls-data-targeting-alternatives/4005990.article
| 
| Låter som trolleri.

Förstår inte riktigt vad dom menar. Om dom tänkte kalla mig
"ohsietahmeegheelieshoothohjaengiumoohu" istället för "Linus Nordberg"
så gör det mig inte så mycket tryggare, snarare tvärt om. Jag läser det
som att dom fortfarande vill knyta all min surf till samma
pseudonym. Att tvätta det datat tillräckligt för att göra det svårt att
knyta en sådan pseudonym till en individ är... nog svårt. (T.ex. trodde
nog AOL att dom hade gjort rätt när dom publicerade sökdata den där
gången [http://en.wikipedia.org/wiki/AOL_search_data_leak]).