[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fwd: Angående Amendment 1537 / dataskyddsförordningenHej! glömde cc:a listan

/a

-------- Original Message --------
Subject: Angående Amendment 1537 / dataskyddsförordningen
Date: Tue, 14 May 2013 23:13:05 +0200
From: Andreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx>
To: annamaria.corazzabildt@xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hej Anna-Maria!
jag heter Andreas Jonsson och håller just på att utveckla en knapp som
anmäler webbsidor som bryter mot svensk lagstiftning vad gäller cookies[1].

Jag läste på parltrack[2] att du lagt ett förslag för att man som
individ ska slippa bli spårad (är det du menar med "object"?) och att
man dessutom att om man givit samtycke så ska man kunna revokera det.

Det verkar rimligt, men vi som européer har redan ett starkare skydd
från EU E-Privacy directive från 2009.

Blir inte resultatet att du undergräver redan existerande lagstiftning,
samt att tolkningsfrågor dyker upp om vad som gäller om detta drivs igenom?

[1]. https://www.dfri.se/pts-knappen
[2].
http://parltrack.euwiki.org/mep/Anna%20Maria%20CORAZZA%20BILDT#am-1537-PE-506.164

Mvh
Andreas