[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] SvD tar upp "våra" frågorhttp://www.svd.se/nyheter/inrikes/vem-ska-aga-makten-over-dig-pa-natet_8211028.svd

Vem ska äga makten över dig på nätet?


 Lobbyisternas aktiviteter har nått rekordnivåer inför EU:s nya
dataskyddslag. Allmänhetens engagemang är däremot oväntat svagt när
bland annat rätten att sopa igen sina digitala spår, ?rätten att
glömmas?, ska upp på bordet. Men nätet glömmer inte.Visa mig dina Facebook-likes, och jag ska säga dig vem du är. I en
studie från Cambridgeuniversitetet nyligen gjordes en automatiserad
analys av vad 58000 Facebookanvändare tryckt ?gilla? på. Med
förbluffande träffsäkerhet kunde forskarna förutsäga deras ålder, IQ,
sexuella läggning, politiska åskådning och religion.

 Genom sociala nätverk, sökmotorer, nätbutiker, molntjänster, appar
och så vidare lämnar vi dagligen ifrån oss mängder av personlig data.
Att hävda att internetföretagen idag vet mer om oss än vi gör själva
är inte spekulativ science fiction, det är förmodligen redan sant.

 Ett solklart integritetshot, menar EU-kommissionen och vill därför
uppdatera de europeiska dataskyddslagarna från 1995. När de skrevs
hade mobiltelefonerna decimeterlånga antenner och bara en procent av
befolkningen använde internet. För Facebook, Google, Apple och
liknande företag är insamlandet av kundernas persondata själva
affärsidén. Ju mer de vet om oss, desto bättre service kan de ge ?
intressantare Facebookflöden, relevantare sökresultat, lämpligare
köprekommendationer. Och, inte minst, de kan individanpassa reklamen
som finansierar tjänsterna. Således kämpar de med näbbar och klor mot
alla förslag på skärpt integritetsskydd för nätanvändarna.

SvD stöter på Dimitrios Droutsas, före detta grekisk utrikesminister,
i en hiss långt inne i EU:s bastanta byggnadskomplex i Bryssel. Numera
representerar han, i välskräddad kostym, den socialdemokratiska
gruppen i Europaparlamentet och är föredragande för en del av det nya
dataskyddspaketet. Han är inte glad.

 ? Min känsla, efter flera månaders diskussioner, är att det i det här
huset sker en förskjutning mot att tillvarata företagens intressen
istället för medborgarnas grundläggande rättigheter, säger han.

 Det brukar bli liv i luckan när EU tar sig för att reglera nätet.
Protesterna var omfattande mot 2006 års datalagringsdirektiv, som gav
myndigheterna ökad möjlighet att övervaka medborgarna. Samma sak när
Acta-avtalet, som skulle bekämpa piratkopiering, förhandlades några år
senare.

 ? I arbetet kring Acta var det folkliga trycket helt avgörande, utan
det hade lobbyisterna fått igenom sin agenda. Det är oroande att det
inte alls finns samma folkliga engagemang nu kring dataskyddet, det
betyder att lobbyisterna har större chans, säger Dimitrios Droutsas.

 Det var förra året som EU-kommissionens vice ordförande Viviane
Reding presenterade ett skarpt formulerat förslag på ny
dataskyddsförordning. En av de viktigaste punkterna är krav på
uttryckligt samtycke från konsumenterna innan företagen får behandla
deras uppgifter. En annan är medborgarnas rätt att begära att deras
uppgifter raderas.

 De amerikanska it-bolagen har svarat med en lobbyingkampanj som många
beskriver som en av de intensivaste och mest välfinansierade någonsin
i Bryssel.

 I början av juni ska Europaparlamentet ta ställning till
kommissionens förslag. Ledamöterna har inför det kommit in med hela
4000 ändringsförslag, åtskilliga influerade och till och med skrivna
av lobbyisterna.

 Även nederländska Sophia in?t Veld, som representerar den liberala
gruppen och normalt sett försvarar lobbyingsystemet, tycker att det
gått för långt.

 ? Lobbyingen den här gången var även stödd av USA:s regering tidigt i
processen, vilket jag tycker är opassande. I andra debatter har
engagemanget från civilrättsliga grupper varit större. Hur kommer det
sig att det här inte debatteras mer på nationell nivå? Kanske är det
på en för teknisk nivå, säger hon under ett seminarium i
Europaparlamentet.

De intresseorganisationer som arbetar för medborgarnas
interneträttigheter hävdar att EU-kommissionens förslag redan har
vattnats ur rejält av de stora företagens påtryckningar.

 ? Att låta Facebook och Yahoo diktera hur vi ska reglera nätet är som
att låta bankindustrin bestämma nästa bankreglering. Det finns starka
ekonomiska värden i att sälja personliga data. Föreställ dig vad all
information du lämnar till Facebook under tio år skulle kunna innebära
för din försäkringspremie eller framtida arbetsgivare, säger Jérémie
Zimmerman, talesperson för La Quadrature du net, en opinionsbildare
för frihet på nätet.

Individens rätt att begära att personlig data raderas är ett av de
mest kontroversiella inslagen i kommissionens förslag. Banksektorn
menar att de då inte skulle ha något att basera lånelöften på. Även
journalister har protesterat, eftersom förslaget kan göra det svårare
att granska personer.

 Jérémie Zimmerman tycker att ?rätten att glömmas? är nonsens ? det
finns inga skäl att lita på att företagen skulle radera värdefull
data. Också Nuria Rodriguez, jurist på Europeiska
konsumentorganisationen BEUC, tycker att begreppet är naivt.

 ? Det finns många kopior på data, och det är i praktiken ofta svårt
att radera alla kopior. Konsumenterna har förlorat rätten till sin
egen data på nätet, säger hon.

 Nuria Rodriguez påpekar, utan att dölja sin upprördhet, att det redan
finns lagar som ger medborgarna rätt att veta vilka uppgifter som
finns lagrade om dem och korrigera den, men att företagens fagra tal
om öppenhet inte går att lita på.

 ? Sanningen är att företagen inte följer lagen, och det är lättare
att bryta den på nätet.

 SvD Näringslivs avslöjande nyligen om att svenska banker i hemlighet
sålt vidare information om kunder som nekats bolån är ett färskt
exempel på handeln med persondata. Men en av de många
företagslobbyisterna i Bryssel, Kimon Zorbas, vice ordförande för
reklamorganisationen IAB, hävdar att det är en myt att företag samlar
på sig sådana mängder data.

 ? Vi försöker förmå våra medlemmar att inte behålla data längre än
den behövs, för det kostar pengar att lagra data. Jag tycker att
lagförslaget är alldeles för extremt.

 Redan i kommissionens förslag finns emellertid undantag från rätten
att glömmas. Det handlar bland annat om vetenskapliga, journalistiska
och konstnärliga syften.

 Den som ska se till att partigruppernai parlamentet når en
överenskommelse är Jan Philipp Albrecht, tysk miljöpartist med lätt
bångstyrigt hår, huvudförhandlare för dataskyddsreformen. Med sin
ungdom ? han är född 1982 och uppvuxen med datorer ? och aktivistiska
bakgrund löper han en uppenbar risk att drabbas av en svekdebatt om
han lyssnar för mycket på företagslobbyisterna. Så är han också
tydligt på defensiven när han får frågor om parlamentets många
förändringsförslag.

 ? Det finns mycket propaganda därute som inte ger en rättvis bild av
det vi pratar om. Vi ska inte anpassa våra lagar till hur amerikanska
företag uppför sig, de ska anpassa sig till våra lagar. Mitt jobb är
att se till att vi får en gemensam lag för hela EU och att den lagen
följs, säger han.

Efter sommaren ska det tredje maktcentret i EU-apparaten,
ministerrådet, in i diskussionen. Där lär dataskyddsreformen stöta på
ännu mer patrull. Kommissionens förslag gäller alla slags
dataregister, men flera medlemsstater vill lyfta ut
myndighetsregister. Sveriges riksdag vill ha ett direktiv, som är
mindre bindande, istället för förordning.

 Det återstår alltså att se hur långtgående EU:s nya dataskyddslagar
blir när de väl är på plats. Men en slutsats går redan att dra: Våra
personliga data har blivit hårdvaluta, och frågan om vem som har
makten över dem kommer att bli allt viktigare.

 Det finns goda skäl för var och en att fundera över hur mycket
personlig information vi gratis lämnar ifrån oss. Tobias Brandel


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vem-ska-aga-makten-over-dig-pa-natet_8211028.svd


/Elof