[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: 9 JULY *** "Earth Connections" «Connexions Terriennes» *** WORKSHOP http://www.greens-efa.eu/earth-connections-and-small-networks-10200.htmlSorry for the shameless plug...

Förklaring:

Det är väl lika många här på listan som känner till Tor som känner till FreedomBox och vilken betydelse dessa projekt har för digitala rättigheter. Det finns minst lika många som inte är på listan som inte har en aning om något av begreppen "Tor", "FreedomBox" eller ens "digitala rättigheter". Men nästan alla har hört talas om "The Cloud".

Den här workshoppen är tänkt att väcka nyfikenheten hos dessa människor genom att inte nämna ett enda känt tekniskt begrepp utom just "The Cloud" och ha gulliga igelkottar som snusar på varandra i skymningen på affischen. Jag har sett femhundra tusen affischer med en glödlampa om event som handlar om "innovation". Nästan lika många med matrixregnande ettor och nollor när det handlar om "internet".

Igelkottar gräver tunnlar och ser ganska dåligt så dom måste snusa sig fram tills dom hittar nån som dom känner igen. Rätt mycket i den bilden som jag tycker påminner om verifiering av identiteter samtidigt som man är hyfsat skyddad från angrepp/intrång. Dom kommer ut på kvällen. Lever sitt eget liv...  

Länk till workshoppen här: http://www.greens-efa.eu/earth-connections-and-small-networks-10200.html

Det går också en redirect från http://earth-connections.eu/ till en padda där man (väldigt gärna!!) får hjälpa till om man vill. T.ex genom klistra in "Quote of the day" eller helt enkelt svara på frågorna "Quel est, pour vous, l'objet des «Connexions Terriennes» et des «Petits Réseaux»?" :-)

//Erik


On 06/27/2013 08:41 PM, JOSEFSSON Erik wrote:
Earth Connections and Small Networks, a Greens/EFA workshop in the European Parliament

Welcome to a low key dialogue between Eben, Eva, Julien, Sandrine, Jonas, Christian and Markus where they give their perspectives on how one can deal more responsibly with "The Cloud" and the problems it brings. Bienvenue dans un dialogue informel entre Eben, Eva, Julien, Sandrine, Jonas, Christian et Markus, qui discuteront de comment aborder le «Cloud» de manière plus responsable, et des problèmes qu'il engendre.

Event link: http://www.greens-efa.eu/earth-connections-and-small-networks-10200.html

Workshop participants will ask questions as they come up and the setting is informal, only to make sure the following questions are covered: Les participants à l'atelier poseront les questions comme elles viennent, dans un cadre informel. Néanmoins les questions suivantes seront traitées:

  1. What would you say is the aim of "Earth Connections" and "Small Networks"? Quel est, pour vous, l'objet des «Connexions Terriennes» et des «Petits Réseaux»?

  2. Why do you think it is important and urgent? Pourquo pensez-vous qu'il est important et urgent de les prendre en compte?

  3. If all the right technologies exist already, why are we still using Google, Facebook, etc? Si toutes les technologies nécessaires existent déjà, pourquoi utilisons-nous toujours Google, Facebook, etc?

  4. What exactly are you trying to create? Qu'essayez-vous de créer exactement?

  5. Why would I wanna be an early adopter? Pourquoi voudrais-je devenir un des premiers utilisateurs de ces réseaux?

Further activities in the room A5E1 will be announced on http://www.earth-connections.eu/ as they occur with possible presentations of concrete examples of "Earth Connections". D'autres activités dans la salle A5E1 seront annoncées au fur et à mesure sur http://www.earth-connections.eu/, avec éventuellement des démonstrations concrètes de «Connexions Terriennes».

INVITEES:

INVITERS:
All MEPs are members of the Greens/EFA Internet Core Group.
--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776


--
Erik Josefsson
Advisor on Internet Policies
Greens/EFA Group
GSM: +32484082063
BXL: PHS 04C075 TEL: +3222832667
SBG: WIC M03005 TEL: +33388173776