[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Möte 19/9 på TUG #DFRIHej!

Glöm inte att det är möte torsdag 19/9 klockan 18.30-20.30 på TUG. 

Agendan finns här, hänvisar till punkten "övrigt" för er alla som vill ta upp något intressant.
https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/7-20130919/

Allt gott! 

mvh
Linda
Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail