[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Intressant tråd på debian-security som berör SSL och TorNiklas Johansson <raphexion@xxxxxxxxx> wrote
Tue, 29 Oct 2013 14:20:22 +0100:

| Jag läser debian-security lite sporadiskt och denna tråden tror jag kanske
| någon skulle uppskatta.
| 
| http://lists.debian.org/debian-security/2013/10/msg00027.html
| 
| Blanda annat om att göra apt-get update över Tor.

Tack för länken.

DFRI skulle kunna tillhandahålla ett Debian-repo över Tor Hidden Services.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri