[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: [US-EU-TTIP] EU and US negotiators determined to transfer sovereignty to companiesErik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Sun, 17 Nov 2013 17:50:46 +0100:

| Vad gäller DFRIs intresseområde, här en grov uppskattning av vad USA
| vill ha in: http://infojustice.org/archives/31243 (skrolla ner till
| Draconian Enforcement in the Digital Environment).

Vi behöver en kort svensk text om hur det här hänger ihop med digitala
fri- och rättigheter, att publicera i samband med mejlutskick.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri