[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] EDRi on NNErik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Thu, 28 Nov 2013 09:25:38 +0100:

| Håller vi med om allt det här?
| 
| http://www.edri.org/NN-EP

Jag är inte insatt i nätneutralitetsfrågan och har inte läst och
förstått ändringsförslagen
(www.edri.org/files/21112013-EDRi-NN-amendments.pdf) i detalj men har
några kommentarer.


Vad är egentligen termen "specialised service" tänkt att användas för
(punkt 2). Kravet på att en sådan inte får vara "funktionellt identisk"
med en tjänst på internet verkar lurigt. Vad händer t.ex. om en operatör
erbjuder en tjänst som "specialised service" och jag sätter upp en
likadan på internet?

Vad betyder egentligen att ett nät är "entirely separate from the public
internet"? Ändringsförslaget säger "closed electronic communications
networks using the Internet Protocol with strict admission control". Jag
förstår inte riktigt.


Jag håller med om att användarnas rättigheter skall uttryckas som
rättigheter och inte friheter (punkt 3). Gillar också tillägget i A23P5.


Bra ändringsförslag för R47 (punkt 4), att få bort luddig formulering om
"serious crimes" samt klargöra att "legally mandated interference" är
separat från "traffic management". Det här är den viktigaste ändringen i
min mening. Den är först i listan av ändringsförslag men sist på
websidan. Varför?


Saknar motivering för borttagning av A19. Skall den bort förresten?
Eller menar man att "1." skall vara kvar (den är i fetstil).


Det här sättet att presentera förslag till ändring är för övrigt bra
tycker jag. En hyggligt kort sida med länk till (läsbart)
ändringsförslag och ett fåtal punkter som beskriver de olika områdena
som man vill ändra och resonerar kort om varför. Sist en tidtabell för
förslaget så att man ser när saker sker.

(Vad betyder "Consideration of AMs"?)

("The Commission proposal is in the right column, our suggestions in the
left column." är uppenbarligen bak och fram.)

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri