[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Ang.: [DFRI-listan] Trustworthy encryption - a step to stop the pollution of pervasive surveillanceJag har jobbat i 6 månader för att få det här lilla projektet officellt :-)

Vi kommer att köra en första enkel version av DebianParl.

Behöver all möjlig uppmärksamhet (också på CCC!) för att dom som inte förstår att det är viktigt äntligen ska förstå att det är det.

Då kanske det kommer loss riktiga pengar till Werner & Co som gör gnupg.

Erik Josefsson
BE GSM: +32484082063
SE GSM: +46707696567

----- Reply message -----
Från: dfri@xxxxxxxxx
Till: "Erik Josefsson" <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>
Kopia: "listan@xxxxxxxxxxxxx" <listan@xxxxxxxxxxxxx>
Rubrik: [DFRI-listan] Trustworthy encryption - a step to stop the pollution of pervasive surveillance
Datum: tors, dec 26, 2013 16:45


On Thu, Dec 26, 2013 at 04:17:26PM +0100, erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx wrote 3.6K bytes in 0 lines about:
: Please feel free to propagate:
: http://www.greens-efa.eu/software-procurement-11372.html

This is great intention. Perhaps they should just fund the gnupg devs
or project to get things working better across all operating systems.

--
Andrew
http://tpo.is/contact
pgp 0x6B4D6475