[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Spoiled OnionsElof Ofel <elofu17@xxxxxxxxxxx> wrote
Tue, 21 Jan 2014 18:59:48 +0100:

| Jag vet inte om ni redan sett och mailat listan om detta Research
| paper om 'exitmap', en Tor-exit-node-scanner som kollar om exit-noden
| modifierar eller MitM:ar trafiken.
| 
| http://www.cs.kau.se/philwint/spoiled_onions/

Ett bra papper tycker jag. Att exit-noder kan snoopa och mitm:a trafiken
skrev Tor Project om på sin blog redan för några år sedan [0]. Man skall
alltså inte lita mer på Tor-nätets exits än vad man litar på ISP:erna
eller en främling på gatan. Det är därför man använder protokoll med
kryptering, end-to-end som man säger.

Att kunniga forskare finner 25 av ca 1000 exits som fular sig och att de
flesta av dessa samarbetar är mycket intressant.

[0] https://blog.torproject.org/blog/plaintext-over-tor-still-plaintext

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri