[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera"Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx> wrote
Mon, 3 Feb 2014 20:01:08 +0100:

| Som ni kanske har hört på nyheterna har Chaos Computer Club (CCC), det
| Internationella förbundet för mänskliga rättigheter (Internationalen Liga
| für Menschenrechte e. V.) och andra idag lämnat in en stämningsansökan till
| den federala justitieministern gällande massövervakning. Läs mer (på tyska)
| på
| http://ilmr.de/2014/internationale-liga-fuer-menschenrechte-initiiert-strafanzeige-gegen-geheimdienste-und-bundesregierung-wegen-geheimdienstlicher-mass
| enueberwachung-und-ausforschung-durch-nsa-co.

Svenska: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5774768
Engelska: http://ccc.de/en/updates/2014/complaint


| Mitt förslag är att undersöka möjligheterna att göra motsvarande i Sverige i
| samarbete med någon annan organisation.

Ja. Undrar vilka lagar man kan ha brutit mot.

Vad jag förstår så har vi inte så mycket lag på det här området. Kanske
kan man börja i "För din och andras säkerhet" [1] där det finns en del
pekare. Om vi inte har Markus på listan kanske?

Mer om boken på [2][3][4].

[1] http://www.bokus.com/bok/9789176788660/for-din-och-andras-sakerhet-konstitutionella-proportionalitetskrav-och-sakerhetspolisens-preventiva-tvangsmedel/
[2] http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/nyhetsvisning/personliga-integriteten-offras-i-lagstiftningen-for-rikets-sakerhet.cid225336
[3] http://skyddosakerhet.se/nyheter/personlig-integritet-offras-i-lagstiftning-for-rikets-sakerhet/
[4] http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3790342.ece

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri