[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med fleraOm man ska driva detta är han nog väl värd att fråga.

 

Eftersom det verkar finnas ett visst intresse här på listan kanske frågan kan tas upp på nästa styrelsemöte?

 

Sven

 

 

Från: JOSEFSSON Erik [mailto:erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 4 februari 2014 13:05
Till: 'Sven Ruin'; listan@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: RE: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera

 

Jag skulle välja Professor Töllborg.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dennis_T%C3%B6llborg

 

Han har vunnit mot Sverige förut:

 

http://www.article19.org/resources.php/resource/2697/en/ecthr:-segerstedt-wiberg-and-others-v-sweden

 

//Erik

 

From: Sven Ruin [mailto:sven.ruin@xxxxxxxx]
Sent: 04 February 2014 08:51
To: listan@xxxxxxxxxxxxx
Subject: SV: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera

 

Det är antagligen ett bra förslag med Centrum för rättvisa. Där borde det finnas juridisk kompetens som förhoppningsvis kan hjälpa till att vaska fram vilka lagar man kan ha brutit mot.

 

DN har tidigare hävdat att FRA upprepade gånger brutit mot reglerna (www.dn.se/nyheter/sverige/fra-tojer-pa-reglerna-for-sitt-arbete/). Det svåra är naturligtvis att bevisa att lagbrott skett. Allt är hemligt och alla inblandade verkar helt kuvade.

 

Tillsynsmyndigheternas roll är speciellt intressant. Man kan inte låta bli att få intrycket att ”Försvarsunderrättelsedomstolen” är en parodi på ordet domstol.

 

Jag tror det är väl värt att studera hur tyskarna har lagt upp sin stämning.

 

En annan aspekt är att det verkar extremt viktigt att välja rätt juridiska ombud (se t.ex. vad som hände Håkan Lans).

 

Sven

 

 

Från: Marcin de Kaminski [mailto:marcin@xxxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 3 februari 2014 21:28
Till: Sven Ruin
Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera

 

Centrum för rättvisa kanske?

--

Marcin de Kaminski

PhDc Sociology of Law, University of Lund

Lund University Internet Institute, Cybernorms Research Group

Personal homepage - www.dekaminski.se

 

Phone#: +46-(0)768 04 51 51

 

(Sent frpm my iPhbne.)


3 feb 2014 kl. 20:01 skrev "Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx>:

Mitt förslag är att undersöka möjligheterna att göra motsvarande i Sverige i samarbete med någon annan organisation.