[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: trådar dör snabbtForum vs. epost-listor är en klassisk diskussion i många grupper. Det
brukar koka ner till vad de flesta aktiva föredrar. Själv är jag en
epost-person.

Det sagt så har DFRI ett antal kommunikationsvägar redan. Ordnade i
aktivitetsmängd: mejling-listan medlem@, hemsidan https://dfri.se/,
den här listan, twitter @dfri_se och IRC-kanalen #dfri_se på OFTC.net.

Den första är en enkelriktad informationskanal -- endast DFRI:s styrelse
kan posta där. Hemsidan har nyligen blivit fixad så att man kan
kommentera på blogposter.

Nej, vi för ingen statistik över påbörjade och avslutade
prenumerationer. Listan har idag 100 medlemmar och läses ev. av några
till via listarkiven på http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri .

Erika <erika@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
Mon, 24 Feb 2014 09:28:46 +0000:

| Jag tror att mail egentligen är helt fel format att föra diskussioner på
| i en större grupp. Om jag inte hade filter-regler så hade jag antagligen
| redan ansett den här listan som spam eller tappat bort det i mitt övriga
| flöde.
| 
| Kortare diskussioner kan ju enkelt hållas på IRC men längre diskussioner
| som den här skulle behöva något i stil med ett forum format. Däremot
| tror jag att ett forum snabbt skulle bli överflödigt som det ser ut nu.
| Kanske fler skulle vara intresserade av att delta i diskussionen om den
| fördes via en inloggning och inte ett gäng mail i inkorgen?
| 
| Finns det någon statistik för listan? Hur många som signat, hur många
| som hoppar av och i så fall hur nära inpå sign mm?
| 
| On 02/24/2014 05:39 AM, Erik Josefsson wrote:
| > Har också funderat på att trådar dör snabbt.
| >
| > Jag tror det delvis har att göra med att olika mailprogram uppfattar
| > "tråd" olika. Men också på att det tar tid för en lista att hitta sin
| > samtalsform/funktion. Särskilt som Twitter och Facebook helst vill att
| > vi inte ska ha någon egen infrastruktur alls och pockar på uppmärksamhet.
| >
| > Och jag är rätt säker på att många trådar fortsätter någon annan stans
| > än just här.
| >
| > //Erik
| >
| >
| > On Monday, February 24, 2014, 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx
| > <mailto:19x20@xxxxxxxxxxxx>> wrote:
| > > De flesta trådar dör snabbt på den här listan... [Observation].
| > Slöseri med tid.
| > > /19x20
| > >
| 
| -- 
| Sincerely, Erika.
| Twitter: @EAXBreakPARTY
| Website: http://eaxbreakparty.se

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri