[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] CryptoParty Stockholm på söndagErik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Sat, 26 Apr 2014 21:51:21 +0200:

| > Har du en dator med dig så kan du ju visa upp fingeravtrycket direkt
| > från den förstås. Fördelen med utskrift på papper är att den som skall
| > signera kan ta med sig lappen hem och utföra själva signeringen
| > senare -- bra för den som inte har med sig dator med PGP-nyckel.
| > 
| > Du kan ju låta någon fotografera din skärm iofs. Ger ju en liknande
| > effekt (om denne litar på sin kamera ;)).
| 
| Om man är dålig på att komma ihåg ansikten så kan det vara bra att länka
| ihop namnet på personen med ett litet minnesfoto också.

Man kan ha en liten bild i sin nyckel faktiskt.

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
$ gpg --edit-key <nyckel-id eller epost-adress>
...
gpg> addphoto

Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.
Remember that the image is stored within your public key.  If you use a
very large picture, your key will become very large as well!
Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.

Enter JPEG filename for photo ID: <liten.jpeg>
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri