[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] 2034Vad kul, vi går!

Hanna
22 May 2014 kl. 08:23  skrev Johan Nilsson <jn@xxxxxxx>:

> Ungdomsensemble spelar om övervakningssamhället under en begränsad tid.
> http://unt.se/kultur-noje/ungdomsensemble-spelar-om-overvakningssamhallet-3163621.aspx
> http://www.uppsalastadsteater.se/2034-2/
> 
> -- 
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> 


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri