[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Senaste mötesprotokollet på webbenNu är protokollet från senaste styrelsemötet publicerat på DFRI-webben:

https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2014-2/6-20140818/

Hälsningar 
Hanna Larsson, Ordförande
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan