[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Aktion mot mobiltelefonspårning i VästeråsHej DFRI-listan!

Sedan våren 2014 finns ett system installerat i Västerås centrum för att övervaka flöden av människor. Det är företaget Bumbee Labs AB som kontaktat citysammverkan i Västerås (en organisation av företagare, fastighetsägare och staden) och som installerat sitt system IOPS. Information om hur människor rör sig i centrum är naturligtvis värdefull information för citysamverkans medlemmar, men den storskaliga och systematiska datainsamlingen utgör ett oacceptabelt integritetsövergrepp. Det finns ingen tydlig information i city om att datainsamlingen pågår och det enda sättet att undgå att bli spårad är genom att stänga av sitt wifi (vilket många tycker är krångligt och dessutom är lätt att glömma).

Exakt hur IOPS fungerar är inte känt. Vi har mailat Bumbee Labs och frågat utan att få svar. Kvalificerade gissningar, underbyggda av uttalanden till media, tyder på att systemet använder så kallade "wifi probe requests". Det är signaler som alla mobiltelefoner periodiskt skickar ut och som IOPS troligen sniffar och sedan positionsbestämer. I probe requests finns telefonens MAC-address med, vilket är en globalt unik identifierare för den enheten. Probe requests innehåller även namnen (SSID) på de nätverk som telefonen tidigare varit ansluten till; en kombination av namn som också fungerar som ett fingeravtryck. Det är alltså inte fråga om någon "anonym radiosignal" som Bumbee Labs hävdar i sitt pressmaterial.

Den nuvarande installationen används för utvärdering av systemet. Under November kommer citysamverkan fatta beslut om att köpa in systemet eller ej. Därför kommer DFRI att genomföra en aktion mot systemet i början av November. Vi kommer vara på plats i Västerås för att dela ut flygblad och skapa medvetenhet om systemet. Pressen kommer att bjudas in och förhoppningsvis kan detta sätta press på citysamverkan att inte gå vidare med ett köp. För att väcka intresse och uppmärksamhet kommer vi även att använda en DFRI-uppfinning för att på teknisk väg sätta systemet ur spel under aktionen.

Vill du veta mer eller delta i aktionen? Kontakta då aktionens samordnare Anders <anders@xxxxxxx> för mer praktiska detaljer.

Hälsningar,
Anders

Här finns mer information om IOPS och Västeråsinstallationen:
https://mattias-akerman-wp0c.squarespace.com/utomhuspositionering/
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2551466-varje-steg-du-tar-i-city-overvakas

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan