[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Arbetsdag långsiktiga målHej listan!

DFRI saknar uttalade långsiktiga visioner. Vad har vi för mål på fem,
tio och femton års sikt? Kan vi någonsin bli färdiga med vårt arbete?
Hur skulle ett sådant samhälle se ut där DFRI inte behövs?

Formulerade mål och visioner är användbart bland annat för att välja
inriktning i större frågor där man av strategiska eller resursmässiga
skäl behöver välja mellan eller prioritera bland alternativa
verksamheter. Diskussion om vart vi vill och hur vi bör komma dit är
också bra för att få igång verksamhet och underlättar samarbete mellan
grupper och individer.

Inte minst är en mer långsiktig plan en viktig komponent vid ansökan om
strukturella medel, något vi inte försökt oss på ännu men som det kanske
börjar bli dags för.


Söndagen den 7 december träffas större delen av styrelsen och
ytterligare några aktiva medlemmer för att dra upp föreningens
långsiktiga planer. Det blir en heldag någonstans i Stockholmstrakten.

Medlemmar som vill vara med och arbeta med detta är välkomna att
delta. Den som har idéer på hur vi lägger upp arbetet, både
förberedelser innan och arbetsformen under själva dagen, får gärna komma
med förslag.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan