[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Citizen Four på Södra TeaternHej listan!

Jag tänkte tipsa om ett evenemang på lördag 29:e november på Södra Teatern i Stockholm. Då visas nämligen Laura Poitras film Cititzen Four om Edward Snowden och deras möten. Visningen följs av en diskussion där Sarah Harisson, Daniel Ellsberg, Ewen MacAskill och Wolfgang Kaleck deltar. Arrangemanget ordnas av Right Livelihood Award Stiftelsen som gav sitt årliga pris till Edward Snowden (och därmed blev utkastade från att hålla utdelningen på UD).

Mer om stiftelsen:
http://www.rightlivelihood.org/summary_swedish.html

Köp biljett här:
http://sodrateatern.com/en/Program--Tickets/Events-container/Citizenfour/

Men i morgon hoppas jag att vi ses på DFRI:s spår på Internetdagarna!

/ Patrik

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail