[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] CryptoParty Dec-Jan (Post-CitizenFourvisningen)?On 02 Dec 2014, at 10:18, Linda Sandberg <linda@xxxxxxxxxxxx> wrote:

> Hej Marcin! Tack för erbjudandet jag kan inte se några problem i att låna lokaler så länge ingen registrering sker, det är gratis och öppet för alla. Kan bolla detta med styrelsen ett varv iaf. Jag tänker att ju fler som lär sig kryptering desto bättre. Återkommer! /Linda

För att vara tydlig, det står öppet för vem som helst att arrangera ett Cryptoparty. Jag skulle gärna se att fler gör det, och naturligtvis hjälper vi till så gott vi kan de som vill göra det själva. Sida kan själva också hålla i ett Cryptoparty, givet förutsättningarna. Läs gärna mer här:
https://www.cryptoparty.in/guiding_principles

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail