[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] We Love SurveillancePå 31C3 i Hamburg visades kortfilmen We Love Surveillance. En väldigt sarkastisk film om hur bra det är med övervakning. Den är publicerad på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=dlmYHbg5i_w

Finns även på tyska:

https://www.youtube.com/watch?v=qGvZveB1osw

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail