[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Nästa vecka monteras besöksräknarsystemet - Borås Tidninghttp://www.bt.se/boras/nasta-vecka-monteras-besoksraknarsystemet/

Det var allt för den här gången, slår på lurk mode igen.
/Kalle


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan