[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Dataintrång: Umeå kommun vs 17-åringHej Martin!

Tack för bra sammanfattning.

Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx> wrote
Thu, 19 Mar 2015 10:06:24 +0100:

| DFRI kanske kunde göra ett uttalande som 17-åringen kan använda i
| rättegången?

Om vad vi tror effekterna av kommunens beteende kan bli?

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan