[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Nytt sätt att spåra medborgarna?http://www.dagensjuridik.se/2015/04/ny-statlig-e-legitimation-far-kritik-innebar-risker-medborgarnas-tillit-till-samhallet

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan