[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Skatteverket ser allt, nu även BITCOINSlör 2015-04-11 klockan 08:31 +0200 skrev Dan Ståhlberg:
> Går vi mot ett kontantlöst samhälle där SAMTLIGA ekonomiska transaktioner
> är kända av skatteverket?
> 
> http://www.idg.se/2.1085/1.620744/skatteverket-far-ratt-att-se-bitcoin-transaktioner

Är det bara jag, eller slår artikelförfattaren på lite väl stor trumma?

Tycker mer det låter som att det stora problemet är att folk har en
felaktig bild utav att Bitcoin i sig skulle kunna tillhandahålla något
speciellt lager utav anonymitet. Ty oavsett vilken information
Skatteverket kan tvinga till sig via exempelvis BTCX så finns det gott
om sätt block-kedjan kan läcka information om en.

// Andreas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part