[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Arbetsmöte om en vecka, den 20/5 18:30-20:30Hej!

Den som vill jobba med något DFRI har chansen om en vecka, onsdagen den
20:e maj kl 18:30-20:30 i Stockholm.

Anmäl gärna intresse till dfri@xxxxxxx eller mig direkt så att vi vet
ungefär hur många vi blir.

Om någon har en lokal för, säg, 5-10 personer under den här tiden vore
det toppen. Annars löser vi det på något vis.

Medverkan över IRC och ev. telefonbrygga kan också ordnas om det är
någon som har svårt att vara med på plats.

Det enda vi har på agendan så här långt är omarbetning av
medlemshanteringen. Vi behöver smidigare rutiner för i stort sett allt
relaterat till medlemskap och i viss mån donationer.

Välkomna att föreslå fler punkter!

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan