[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Blockera fjärrstyrning av elevdator i hemmanätetHej nrz!

Jag håller med dig om att ip-filtrering inte nödvändigtvis behöver vara
ett integritetsproblem i sig. Två av de saker det kan medföra gör det
dock: loggar och "nästa steg".

Loggar. När en filtrerande router ("brandvägg") blockerar ett paket sker
ofta loggning. Innehållet i logmeddelandet är ofta integritetskänsligt
och lagras på minst ett ställe.

Nästa steg, när censorn^Wbeskyddande part upptäcker att simpel
portblockering inte duger, är att börja titta djupare i paketen.


Angående förtroende så föreslog jag kontinuerlig verifiering av
deklarationen, gärna med hjälp av oberoende instans av något
slag. Kanske skulle DFRI kunna göra sådant. Med verifiering menar jag
att man undersöker datorn och stämmer av att innehållsdeklarationen
stämmer med innehållet. Detta gäller inte bara "program X och Y" utan
också beteende. Om datorleverantören (ofta ett privat företag som får
pengar av skolan) t.ex. lovar att datorn inte "ringer hem" så verifierar
man att det stämmer, osv.

Det finns också minst två dimensioner av förtroende -- förtroende för
att kommunen/skolan/företaget inte gör något dumt med flit och
förtroende för att de har kompetensen att uppfylla sina intentioner.


Non Return Zero <non.return.zero@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 4 Dec 2015 00:17:57 +0100:

| Hej Linus, tack för ditt svar och dina synpunkter.
| Jag håller inte med dig om att filtrering i routern på domännamn eller
| ip-adress via IP-tables in någon väsentlig grad skulle öka risken för
| oönskad exponering av datainnehåll som är integritetskänsligt. OS-kärnan
| har ju redan paketet i sitt minne för att kunna skicka iväg det till
| hårdvarugränssnittet. IP-tables är en del av kärnan så om det sker en
| regelevaluering baserat på destination kommer det snarast att leda till att
| packet kastas tidigare än att det hanteras av IP-stacken tills ACK från
| mottagaren erhållits. Om du tänker i banorna Deep packet inspection så går
| det utanför vad jag kan om Linux, i vilket fall tror jag inte att det är
| tillgängligt i OpenWrt. Utveckla gärna ditt argument här om du tycker att
| jag missförstått något.
| 
| En annan punkt du tog upp är att jag borde kräva in en specifikation av
| installerade programvaror. Du verkar ha missat att kommunens IT-avdelning
| inte är i min förtroendezon. Om de fanns där skulle jag inte ha några
| problem med deras dator i mitt nät. Dokumentation från dem är alltså något
| jag bör välja att inte lita på. Och jag har förmodligen ändå inte kompetens
| att utvärdera vad som är problematiska programvaror även om specifikationen
| är fullständig. Dessutom har ju administratörer möjlighet att ändra i
| datorn efterhand utan att det finns något garanti för att deklarationen
| uppdateras. För mig är den här vägen bortkastad tid.
| 
| Den 3 december 2015 13:40 skrev Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx>:
| 
| > Non Return Zero <non.return.zero@xxxxxxxxx> wrote
| > Thu, 3 Dec 2015 12:53:33 +0100:
| >
| > |                 Att en skola eller IT-avdelning kan ges
| > | tekniska möjligheter för att t.ex. använda Web-kameran för att spionera
| > på
| > | elever har också förmodligen redan hänt (se tex
| > |
| > http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2010/0817/Did-school-use-laptops-to-spy-on-students-Feds-won-t-press-charges> ).
| >
| > Mycket intressant fall. Mer om det:
| > https://en.wikipedia.org/wiki/Robbins_v._Lower_Merion_School_District>
| >
| > | Men om jag nu inte "oroar" mig utan bara har som policy att inte låta
| > | okända maskiner verka okontrollerat på mitt nätverk. Är det någon som har
| > | tips på lämpliga brandväggsregler som kan förhindra t.ex. fjärrstyrning
| > av
| > | en elevdator (Windows OS)? (Elevdatorn ansluter till en egen router med
| > | IP-tables/OpenWRT).
| > |
| > | Borde policyn mer innefatta mer punkter än fjärrstyrning? Vad i så fall?
| >
| > Jag tror att det här är fel väg att gå. Eleven kommer att vara
| > övervakad i sitt eget hem, av sina egna familjemedlemmar. Utrustning
| > som försöker (!) blockera utgående trafik behöver per definition titta
| > i trafik som är känslig ur ett integritetsperspektiv. Risken för att
| > hårdvaran och mjukvaran som skall sköta detta gör något som exponerar
| > känligt data är för stor. Fri programvara (OpenWRT) gör det mindre
| > problematiskt men inte tillräckligt.
| >
| > Motargumentet är naturligtvis att det är bättre för ett barn att vara
| > övervakad av sina egna föräldrar än av ett okänt antal människor som
| > kontrollerar dess dator. En teknisk lösning som beskriven ovan framstår
| > då som sänd från himlen.
| >
| > Byt nu barn mot medborgare och förälder mot myndighet.
| >
| > Medges att liknelsen haltar eftersom barn behöver mer skydd och hjälp än
| > vuxna medborgare och också eftersom förälder/barn har en annan relation
| > än myndighet/medborgare.
| >
| >
| > Föräldrar borde kräva en exakt deklaration av skoldatorns innehåll, från
| > leverantören. Deklarationen verifieras av skola och i möjligaste mån
| > föräldrar. Fristående organisationer kan vara behjälpliga
| > här. Verifikation skall ske kontinuerligt. Upptäcks något fel i
| > deklarationen så innebär det ett kontraktsbrott och leverantören lider
| > skada.
| >
| >
| > Allt det sagt förstår jag att föräldrar vill skydda sina barn. Om inte
| > annat innan vettig kontroll finns på plats och fungerar. Det är en svår
| > avvägning. Nu har jag lagt lite i den andra vågskålen i alla fall.
| >

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan