[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Stureplanskameror gav ingen effektNär okunniga politiker eller väljare låter sig skrämmas och ropar på mer
kameraövervakning borde de läsa rapporten från Brottsförebyggande rådet
som tydligt visar att det inte har någon effekt.

Det minskar inte brottsligheten. Det ökar inte tryggheten. Det ökar inte
ens brottsuppklaringen. Den enda effekten man uppnår med obefogad
kameraövervakning är att kränka oskyldiga medborgares rätt till ett
privatliv fritt från statens övervakning.

http://www.dn.se/sthlm/stureplanskameror-gav-ingen-effekt/
http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-22-kameraovervakning-i-krogtatt-omrade-gav-inte-effekt.html
http://www.bra.se/download/18.31d7fffa1504bbffea0bcbc5/1450788810894/2015_21_Kamera%C3%B6vervakning_p%C3%A5_Stureplan_och_Medborgarplasten.pdf

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan