[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Engaging PrivacyHej,

Inför ISOC-SE:s årsmöte (dit ni var inbjudna) presenterade Jacob Dexe från SICS Swedish ICT och jag, Anne-Marie Eklund Löwinder från IIS möjligheten att gå ihop - många aktörer tillsammans - och genomföra en seminariedag under Internetdagarna med initiativet Engaging Privacy! Representanter från DFRI, SNUS och andra som var inbjudna var med och diskuterade förslaget. Diskussionen mynnade ut i ett beslut om att gå vidare med den idén och sätta ihop en arbetsgrupp som kan bidra till ett absolut enastående program. Men vi måste börja planera nu!

Den som är intresserad av att delta i arbetsgruppen för programmet till Internetdagarna, som kommer bestå av max 6 personer, kontaktar Jacob så fort som möjligt, och senast den 24 mars, på dexe@xxxxxxx <mailto:dexe@xxxxxxx> . Vi siktar på att ha ett första möte runt den 30 mars (men det bestäms när vi vet vilka som är intresserade).

Bakgrund: SICS har tillsammans med IIS, Microsoft och Samsung startat ett initiativ som under namnet Engaging Privacy syftar till att etablera integritet som konkurrensfördel och utvecklingsmöjlighet. Det var också temat för ett första rundabordssamtalet som ägde rum hos SICS den 26 februari. 

Målsättningen med initiativet är att positionera Sverige och svenskt näringsliv på framkant av arbete med insamling och användning av stora datamängder med tydligt värnande om den personliga integriteten. Initiativet ska bidra till den allmänna kunskapsbildningen och delta i diskussioner och beslut om personlig integritet på nationell såväl som regional och lokal nivå. Vi strävar efter att etablera tre kärnkompetenser inom initiativet:

1. Analysera och kommentera politiska förslag och regleringar.
2. Tillhandahålla ett forum för deltagande aktörer för att utbyta idéer och erfarenheter kring personlig integritet och datainsamling.
3. Utgöra ett stöd för såväl offentlig som privat sektor rörande attityder och praxis om personlig integritet och datainsamling.

En av studierna som ligger till grund för initiativet är Delade Meningar (Insight Intelligence) http://www.internetstatistik.se/rapporter/delade-meningar/

Vi arbetar också med rekrytering av fler medlemmar till initiativet. Om det låter intressant och ni funderar på om er organisation vill vara med som medlem, hör av er till Jacob för mer information.

Med vänlig hälsning,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS
Telefon: 08-452 35 17 | Mobil: 0734 31 53 10 https://www.iis.se
-
Anne-Marie Eklund Löwinder
Chief Information Security Officer, IIS
Direct: +46 8 452 35 17 | Mobile: +46 734 31 53 10 https://www.iis.se/en/


Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature