[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)Hej!

Pappersvarianten av Integritetskommitténs delbetänkande "Hur står det
till med den personliga integriteten?" (SOU 2016:41) [1] anlände
häromdagen DFRI:s postbox. Den utgör vad som brukar kallas en diger
lunta.

De flesta av de ca 800 sidorna verkar innehålla riskbedömingar för olika
områden som skola, arbetsliv, hälso- och sjukvård. Den generella
slutsatsen är att "den enskilde utsätts för stegvisa förämringar av den
personliga integriteten" men bedömningen är att ett nytt
integritetsskyddsorgan inte behövs. De förslag som lämnas kan enligt min
mening sammanfattas med en suck -- Datainspektionen ska följa
utvecklingen på de legala förutsättningarna också, förutom på IT-området
som man redan följer.

Jag är säker på att flera deltagare på den här listan har en bättre
sammanfattning! Några har varit med och skrivit, andra har, utgår jag
ifrån, läst mycket mer av texten än vad jag har.

DFRI är remissinstans. Svar skall vara inne senast den 15 november.

[1] http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/SOU-2016_41_webb-Hela-bet%C3%A4nkandet.pdf

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan