[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Rättsliga aspekter på att driva Tor-relänHej listan!

Journalistförbundet har med finansiering från Internetfonden tagit fram
en rapport om rättsliga aspekter av att driva Tor-relän:

https://www.sjf.se/nyheter/201612/journalistforbundet-slapper-rapport-om-tor

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan