[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] NätneutralitetHej,

Känner någon till något om svenskarnas kunskaper och medvetenhet om nätneutralitet? Har det gjorts några undersökningar på området?

Vi har inte med den sortens frågor i Svenskarna och internet, är det något vi borde undersöka? 

Med vänlig hälsning,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS
Tel: 0734-315 310
https://www.iis.se

Vi flyttar! Från och med måndagen den 27 mars hittar du oss på: 
Besöksadress: Hammarby Kaj 10D
Postadress: Box 92073, 120 07 Stockholm--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan