[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] RemissvarOn Wed, Feb 28 2018, Marcin de Kaminski wrote:

> Jag såg att DFRI är remiss-instans för utredningen om hemlig dataavläsning.
> Är det någon som håller i det arbetet?

Hej Marcin!

Jag såg att du fick svar andra vägar men tar tillfället i akt att
berätta att vi skickat in ett yttrande idag. Publiceras inom kort på
https://dfri.se/.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan