[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Femtejuli: Stoppa Lagen om Hemlig DataavläsningLästips:
https://femtejuli.se/2020/02/05/stoppa-lagen-om-hemlig-dataavlasning/

Vore väl bra att posta något liknande på DFRI-bloggen?

Ser inte licensen för femtejuli-bloggen annars hade det varit enkelt att
återposta det.


/Mattias

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan